مهمترین خبرها
محصولات سلامت محور با برند انجمن دیابت کشور + فیلم
12 اسفند 1396 14:28
محصولات سلامت محور با برند انجمن دیابت کشور + فیلم

دکتر امیدی ، رئیس انجمن دیابت کشور و عضو کمیته سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام از محصولات سلامت محور با برند انجمن دیابت کشور می گوید .... 

دکتر امیدی ، رئیس انجمن دیابت کشور و عضو کمیته سلامت مجمع تشخیص مصلحت نظام از محصولات سلامت محور با برند انجمن دیابت کشور می گوید .... 

برچسب ها