مهمترین خبرها
پاکسازی ۳۸کیلومتر مسیرجاده سبز ماسال الگویی برای محیط زیست کل کشور است
7 دی 1396 14:19
پاکسازی ۳۸کیلومتر مسیرجاده سبز ماسال الگویی برای محیط زیست کل کشور است

محمد ابرو فراخ بخشدار مرکزی شهرستان ماسال تنها بخشدار سطح کشور که دست به اقدامی بزرگ در زمینه آشتی با طبیعت زده وحامی محیط زیست است که افتخاری برای دولت تدبیروامید محسوب خواهد شد.

محمد ابرو فراخ بخشدار مرکزی شهرستان ماسال تنها بخشدار سطح کشور که دست به اقدامی بزرگ در زمینه آشتی با طبیعت زده وحامی محیط زیست است که افتخاری برای دولت تدبیروامید محسوب خواهد شد.


به گزارش سیده الهام عطشانی خبرنگار پایگاه خبری آزاد اندیشان نیوز

محمد ابرو فراخ بخشدار مرکزی شهرستان ماسال تنها بخشدار سطح کشور که دست به اقدامی بزرگ در زمینه آشتی با طبیعت زده وحامی محیط زیست است که افتخاری برای دولت تدبیروامید محسوب خواهد شد.

 این بخشدار خوش فکر و دوست و یار  طبیعت نیز با همت و همکاری فرماندار بعنوان مدیریت اصلی و پشتوانه  اساسی اجرای این طرح توانست بعداز40سال ازپیروزی انقلاب اسلامی درایران ودرشهرستان ماسال به پاکسازی ییلاقات  بپردازد و مسیر ۳۸ کیلومتر جاده سبز برای اولین بار در ایران ایجاد کند.

حال نیز از دیگر افکار وی نیز پاکسازی 38 کیلومترمسیرسبزورودخانه خالکایی است،که  آنهم  هم درحاشیه هم دربستررودخانه وبصورت مداوم برای اولین‌بار در کشور عزیز ایران است.

الگو برداری و اجرایی شدن این طرح و ایده زیبا اگر در سطح کشور توسط مسئولین اجرایی می تواند ارمغانی سبز را به دنبال داشته باشدو محیط زیست پاک و زیبا در سطح ایران ایجاد کندو میراثی سبز را برای فرزندان ایران زمین ایجاد کنیم.

به مصاحبه با این بخشدار خوش فکر و دوستدار محیط زیست می پردازیم:محمد ابروفراخ بخشدار مرکزی شهرستان ماسال از اجرایی شدن فاز  دوم مدیریت پسماند با پاکسازی ۳۸کیلومتر رودخانه خالکایی خبر داد.

وی با خاطر نشان کردن از تعاونیان بخش مرکزی وبخش خصوصی بامدیریت بخشداری مرکزی وباتدبیرفرماندارماسال به ادامه روندپاکسازی ییلاقات ماسال گفت:38 کیلومترجاده سبزبرای اولین باردرایران  اجرایی شده است و نیز فازدوم مدیریت پسماندرا باپاکسازی 38کیلومتررودخانه خالکایی آغازمیکند.

وی در ادامه افزود:این حرکت بزرگ   نقطه عطفی است در جهت حفظ محیط زیست وپاکسازی مناطق گردشگری ..

بخشدار مرکزی ماسال با ابراز تاسف از نا عدلی برخی از رسانه هاافزد:بازهم طبق معمول رسانه هاییی که توسط افرادغیرمسئول درمنطقه مدیریت میشونددرخوابند و این مشکل بزرگی در مناطق است که با همت مسئولین ذی صلاح و همچنین انتشار خبر درست توسط  رسانه های خبری معتبر قابل حل خواهد بود.

پایان خبر


برچسب ها